Öppettider måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Lördagsstängt juni, juli, augusti

  • glasögon glasögonbågar synundersökning Kalmar optiker
  • glasögon glasögonbågar synundersökning Kalmar optiker

Rätten att se sitt arbete

I många fall är det arbetsgivarens ansvar att anställda får hjälp med en synundersökning. Det gäller till exempel personal som arbetar mer än en timme med bildskärm per dag.

Om arbetsuppgifterna kräver glasögon som inte överrensstämmer med de privata behoven har arbetstagaren rätt att få dessa bekostade av arbetsgivare.

Arbetsglasögon

Hos oss träffar du alltid legitimerad optiker som har examen i arbetsmedicin samt kunskaper om den totala ergonomin, arbetsplatsens utformning, belysning och synavstånd i arbetet. Det är med synen som man intar sin arbetsställning och glasögon för normalt bruk kan ge en onaturlig arbetsställning. Detta leder till värk i både nacke och axlar. Med arbetsplatsanpassade glasögon får man en ergonomiskt riktig arbetsställning. En god syn på arbetsplatsen är inte bara en lagstadgad rättighet utan även någonting som alla tjänar på. Att se bra är en förutsättning för att kunna vara effektiv och att trivas med sina arbetsuppgifter.

Vilka regler är det som styr? Vem skall ha arbetsglas?
När skall arbetsgivaren betala? Är det avdragsgillt?

Vi är väl insatta i gällande regler och förordningar när det gäller rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetarskyddsstyrelsens författningar beskriver hur arbetsgivaren hanterar frågeställningar över arbetsmiljön. Vi ser bland annat till följande författningar:

– AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
– AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning
– AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fördelarna med företagsavtal är många. Ni binder era kostnader och slipper administrativt extrajobb och det kostar mindre än du tror. Alla får samma bedömning eftersom alla går till samma optiker. Vi står för kunnande, service och kvalitetsprodukter.

Vi skräddarsyr avtalet helt efter era behov och erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser.

Fyll i dina uppgifter så får du mer information om vårt koncept för arbetsglasögon.