Öppettider måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

Synundersökningar Kalmar

När gjorde du synundersökning senast?

Suddig syn, huvudvärk och trötta ögon är vanliga tecken på att man behöver korrigera synen.

Det finns fyra olika typer av synfel, närsynthet, översynthet, ålderssynthet och brytningsfel. Brytningsfel är ett svenskt ord för astigmatism och är egentligen dåligt översatt eftersom alla synfel beror på att ögat bryter ljuset fel.

Man är antingen närsynt eller översynt och ibland har man samtidigt brytningsfel och/eller ålderssynthet. När ögonklotet är för långt är man närsynt, för kort översynt. Är ögat mer kupigt horisontalt än vertikalt eller tvärtom har man brytningsfel.

Ålderssynthet och ögonsjukdomar. Åldersynthet är när linsen i ögat stelnar och tappar förmågan att ändra sin form. Då ser man inte längre på nära håll. På äldre dar (60+) bör man kontrollera förekomsten av några vanliga ögonsjukdomar och det är tre färger som man ska ha i minnet. Grön, gul och grå. Ungefär 5% av befolkningen över 65 år har grön starr (glaucom). Synfältet minskar successivt och går inte att upptäcka på egen hand. Tidig åtgärd är mycket viktigt för bibehållen syn. Maculadegeneration (AMD) eller fel på gula fläcken gör att man tappar läsförmågan på grund av nedsatt funktion i det centrala seendet. Sämre synskärpa och krokseende är tidiga tecken. Undersökningar visar att drygt 20% över 70 år är drabbade och av dessa knappt 10% gravt synskadade. Båda tillstånden (grön och gul) har ärftliga faktorer men är även åldersrelaterade. Grå starr är den vanligaste ögonsjukdomen och tillhör mer det normala åldrandet. Sämre syn och mörkerseende samt bländningsbesvär är tidiga tecken. Prognosen är god och går att behandla framgångsrikt med ett kirurgiskt ingrepp som för övrigt är den vanligaste operationen i Sverige. Dessutom, den operation som ger mest nöjda patienter postoperativt. Helst ska man bara vara gul. Inte grön och helst inte grå, bara ha en gul fläck som fungerar. Ungefär vartannat år är det lämpligt att kontrollera synen. Det var glasögonoptiken ABC.
Boka tid för synundersökning så berättar vi mer!