Öppettider måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

Är du grå, grön eller gul?

Cataract
Grå starr är en naturlig åldringsprocess av ögats lins som brukar börjar med bländningsbesvär samt försämrat mörkerseende och fortsätter med avtagande synskärpa. När synskärpan understiger 0,5 med bästa glas har man rätt till operation bekostad av Regionen. Innan synskärpan sjunker till 0,5 hamnar många i en gråzon. Synskärpan är inte tillräckligt låg för rättigheten till operation men så pass mycket att linsens grumlighet påverkar synen, tätare glasbyten kan då krävas för bästa synskärpa.
Grå starr upptäcks vid en vanlig synundersökning och behandlas genom operation, där den egna grumliga linsen ersätts med en konstgjord plastlins. Prognosen är god.

Glaucom
Grön starr är tryckstegring i ögat som skadar synnerven, obehandlad sker bestående synfältsbortfall och synnedsättning. Sjukdomen utvecklas långsamt och har inga tidiga symptom, medan långt skriden grön starr kan ge tunnelseende, oftast debuteras glaucom först efter 60-årsåldern. Tidig upptäckt är av stor vikt, vilket sker genom en ögonhälsoundersökning. Här mäter vi ögats tryck och tar ögonbottenfotografier samt gör en synfältsmätning.

Gula fläcken
Sjukdomen AMD. åldersrelaterad makuladegeneration utvecklas gradvis, syncellerna i gula fläcken förtvinar. Det finns en våt och en torr variant av AMD, där den förstnämnda är akut, utvecklas snabbt och ett vanligt symptom är att raka linjer ser krokiga ut. Den torra varianten är långsam, långdragen och inte behandlingsbar. Synskärpan sjunker gradvis som märks först läsning på nära håll. På sikt kan det leda till ett centralt synfältsbortfall. Både våt och torr AMD upptäcks vid en ögonhälsoundersökning och tidig behandling är mycket viktigt.

Kosttillskott kan ha positiv inverkan vid vissa typer av AMD.