Öppettider måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

Är du grå, grön eller gul?

Grå starr

Grå starr är en naturlig åldringsprocess av ögats lins. Begynnande grå starr börjar ofta med bländningsbesvär samt försämrat mörkerseende  och fortsätter med avtagande synskärpa, man ser helt enkelt sämre och synen ändras på de flesta så att styrkan i glasögonen blir inaktuella.    När synskärpan understiger 0,5 med bästa glas har man rätt och få en operation av Kalmar Region. Innan man når 0,5 gränsen hamnar många i en gråzon. Synskärpan är inte tillräckligt låg för rättigheten till operation men så pass mycket att gråa starren påverkar synen.  

Grå starr upptäcks vid en vanlig synundersökning och behandlas genom en enkel kirurgisk operation, där den egna grumliga linsen ersätts med en konstgjord.

Grön starr

Det är en stor grupp sjukdomar som omfattas av grön starr och de ger en tilltagande skada på synnerven, vilket kan ge bestående synfältsbortfall och synnedsättning. Sjukdomen utvecklas långsamt och ger inga tidiga symptom, medan långt skriden grön starr kan ge tunnelseende. Vanligtvis utvecklas den först efter 60-årsåldern och en tidig upptäckt är av stor vikt, vilket sker genom en ögonhälsoundersökning. Här mäter optikern ögats tryck, tar ögonbottenfotografier och gör en noggrann synfältsmätning (perimetri).

Gula fläcken

Sjukdomen AMD – åldersrelaterad makuladegeneration – utvecklas gradvis, till följd av åldersförändringar där syncellerna i gula fläcken förtvinar. Det finns en våt och en torr variant av AMD, där den förstnämnda är akut, utvecklas snabbt och ett vanligt symptom är att raka linjer ser krokiga ut. Den torra däremot är långsam, långdragen och svår att göra något åt. Resultatet blir även här att raka linjer ser krokiga ut men även att synskärpan försämras vid läsning. På sikt kan det leda till ett kraftigt synbortfall i det centrala synfältet. Både våt och torr AMD upptäcks vid en ögonhälsoundersökning och tidig behandling är avgörande.

Kosttillskott har visat sig ha en positiv inverkan vid vissa typer av AMD.