Öppettider måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Lördagsstängt juni, juli, augusti

  • glasögonbågar glasögon Kalmar synundersökning Kalmar
  • glasögon bågar glasögonbågar läsglasögon synundersökning Kalmar

Trygghetsavtal glasögon Kalmar

Nöjda kunder kommer tillbaka och vi vill att du ska känna dig nöjd och trygg med dina nya glasögon. Därför ingår det alltid ett trygghetsavtal när du köper glasögon hos oss. Det innebär att du utan kostnad får hjälp med all den underhållsservice dina glasögon kan behöva. Dessutom ingår självklart kostnadsfria reparationer som orsakats av tillverknings eller materialfel i tre år.

Trygghetsavtal ingår alltid när du köper glasögon hos oss

  • Gäller i ett år från beställningsdatumet.
  • Vid delskada betalar du aldrig mer än 500kr i självrisk för att få glasögonen reparerade.
  • Vid totalskada betalar du aldrig mer än 1000kr i självrisk för nya likvärdiga glasögon. Trygghetsavtalet upphör därefter att gälla.
  • Trygghetsavtal gäller inte vid förlust, normalt slitage, ovarsamt användande eller om ersättning  kan erhållas genom försäkring.